پل ابریشم II - بازار گل

پل ابریشم II - بازار گل

پروژه پل ابریشم II - بازار گل به کارفرمایی سازمان نوسازی عباس آباد به مساحت 2182 متر مربع با هدف کاربری محافظت در برابر شرایط جوی,پوششی و زیبایی از نوع سازه های خیمه ای است که در سال 1389 در اراضی عباس آباد تهران توسط گروه دیبا و مافیس طراحی و اجرا شد.

مکان : تهران-اراضی عباس آباد


تاریخ : 1389-04-15


کارفرما : سازمان نوسازی عباس آباد


مساحت : 2182 مترمربع


نوع پارچه : PES-PVC- PVDF


کاربری : پوشش-محافظت در برابر شرایط جوی-زیبایی


مراحل انجام : مشاوره-طراحی-ساخت و نصب


مهندسی : مشاوره و مهندسی مافیس

توضیحات پروژه

  • مکان : اراضی عباس آباد

پروژه های مشابه