بام سبز محمودیه

بام سبز محمودیه

مکان : تهران


تاریخ : 1392-04-20


مشاور : دفتر مهندسی باتیس


مساحت : 32 مترمربع


نوع پارچه : PES-PVC- PVDF


کاربری : محافظت در برابر شرایط جوی-زیبایی


مراحل انجام : طراحی-مهندسی-ساخت و نصب

توضیحات پروژه

  • مکان : تهران

پروژه های مشابه