رستوران ساختمان سامسونگ

رستوران ساختمان سامسونگ

مکان : تهران


تاریخ : 1393-04-15


کارفرما : ساختمان سامسونگ


مساحت : 170 متر مربع


مراحل انجام : مشاوره، طراحی، مهندسی، ساخت، نصب

توضیحات پروژه

پروژه های مشابه