ساختمان اداری ونک

ساختمان اداری ونک

کارفرما: مهندسین مشاور هسته طراحی 

 

مساحت: 10000 مترمربع

 

توضیحات پروژه

  • مکان : تهران
  • طراحی معماری : مشاوره و مهندسی مافیس

پروژه های مشابه